­

Name:

365 Nicollet Apartments

Location:

Minneapolis, MN

Size:

371 Units

Asset Type: